Antroposofinen lääketiede - Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry

Päivitetty: 05.05.2022

Antroposofinen lääketiede

Antroposofisen lääketieteen perusti Rudolf Steiner (1861-1925) yhteistyössä hollantilaisen lääkärin Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa perusteet antroposofiselle lääketieteelle. Pyrkimyksenä on laajentaa ja täydentää ajankohtaista lääketieteellistä tietoa ja osaamista tiedolla ihmisestä henkisenä olentona.

 

Lähtökohtana ihminen

Lähtökohdaksi muodostui ihminen kokonaisuutena: fyysis-elollisena, psyykkisenä ja yksilöllisenä persoonana, joka on itse muovaamassa omaa elämänkaartaan.

Tämä lähtökohta saattaa yhteen kaksi lähestymistapaa ihmiseen. Perinteisen lääketieteen lähestymistapa etsii tietoa sairauden kehittymisestä, patologiasta, ja luo tätä kautta mahdollisuudet hoitaa ja saavuttaa yleistettävää tietoa sairaudesta. Toinen lähestymistapa liittää tiedon siitä, mitä on yksilöllisten ominaisuuksien ja elämänhallinnan terveyttä ylläpitävä ja edistävä vaikutus.

Nämä näkökulmat täydentävät toisiaan ja kuuluvat yhteen. Taudin määrittämiesessä huomioidaan jo esitietoja kootessa ja potilasta tutkittaessa, kuinka myös tämä henkilökohtainen ja sielullinen on myötävaikuttanut elämään.

 

Yksilöllinen terveys syntyy fyysisen, elollisen, sielullisen ja henkisen vuorovaikutuksesta

 
Fyysisen terveyden perusta on hyvä ravitsemus ja riittävän liikunta. Fyysinen kehomme luo perustan maalliselle elämällemme.

Mielekkäät tavat ja elämän rytmisyys puolestaan kantavat ja tukevat elämäämme. Lisäksi voimme homeopaattisten valmisteiden ja kasvisrohdosten kautta pyrkiä herättämään elimistön omat voimat itseparannukseen. Myös ulkoiset hoidot, kääreet, öljyt ja hieronta, vaikuttavat siihen, mikä meissä on elollista.

Luonnollinen vuorottelu aktiivisen tekemisen ja levon välillä luo perustaa sielulliselle jaksamiselle. Ihminen voi lisäksi hoitoeurytmian, kuvataide-, musiikki- ja lauluterapian ja terapeuttisen äänenmuodostuksen kautta itse aktiivisesti myötävaikuttaa terveyteensä ja parantumiseensa. Vaikutus välittyy koko ihmiseen.

Ihminen yksilönä, minuutena, kaipaa henkistä vapautta. Toisen kohtaaminen ja keskustelu voi antaa mahdollisuuden tunnistaa jälleen olennainen oman elämäntien kulkemiseen. Joskus tämän vapauden kahlitsee tunne-elämä, joskus toiminnalliset elimistön oireet tai fyysinen vamma. Oikein kohdennettu hoito, biografiatyö tai psykoterapia voivat myös tällöin vapauttaa yksilön henkiset kyvyt ja ihminen voi jälleen toteuttaa itseään terveellä tavalla elämässään.


Ihmisarvo ja tukeminen itsenäisyyteen

Kun liitetään ihmisen lähestymiseen näkemys henkisestä ihmisestä, voidaan löytää inhimilliset arvot ja moraali. Kasvu itsenäisyyteen ja vapauteen alkaa lapsuudesta ja kehittyy kautta elämän. Ihmisen fyysinen, elollinen, sielullinen ja henkinen olemus kypsyvät omassa aikataulussaan toinen toisensa jälkeen muovaten perustan tasapainoiselle aikuisuudelle. Tämä näkökulma tulisi huomioida pedagogiikassa.

 

Lääkkeistä

Tavanomaisia lääkitysmahdollisuuksia voi täydentää homeopaattisin lääkkein. Antroposofiset homeopaattiset lääkkeet jakaantuvat tyypillisiin sairauksiin kehitettyihin lääkkeisiin, esim. migreeni, kuukautiskierron epäsäännöllisyys tai tyypilliset ruoansulatusvaivat jne., ja toisaalta yksilöllisesti valittaviin homeopaattisiin valmisteisiin. Lähtöaineet ovat eri luonnonkunnista. Lääkkeet ovat farmakopean mukaan ja hyviä valmistustapoja noudattaen valmistettu.

Antroposofisen hoidon vaikuttavuutta, käyttöä, kustannuksia ja turvallisuutta on monissa tutkimuksissa tutkittu ja dokumentoitu. Lisätietoa saa lääkäriyhdistyksen sivuilta  www.antroposofinenlaaketiede.fi